Levensverzekering

Een levensverzekering dient in België niet verplicht te worden afgesloten. Desalniettemin is het een verzekering die erg populair is en waar dan ook veel mensen gebruik van maken. Het is een verzekering die er voor kan zorgen dat men op een latere leeftijd van wat extra gespaard geld kan genieten, of dat de nabestaanden gebruik zullen kunnen maken van een levensverzekering wanneer men komt te overlijden. Het voordeel van het sparen van geld op deze manier is dat het mogelijk is om belastingvoordeel te halen. Men spaart namelijk door middel van een verzekering en bouwt op die manier voor de belastingdienst geen eigen kapitaal op. Daardoor wordt het sparen voordeliger en kan men uiteindelijk meer overhouden. Het is hierbij natuurlijk wel van belang om de kosten van de premie in de gaten te houden. Er bestaan verschillende varianten van een levensverzekering en het is daarmee in grote mate mogelijk om zelf de te betalen premie te kiezen.

Zo is het allereerst mogelijk om voor een levensverzekering te kiezen die uit zal betalen na een bepaald aantal jaar. Op die manier kan men gedurende 10 of 20 jaar geld bij elkaar brengen om hier uiteindelijk van te kunnen gaan genieten nadat deze periode verstreken is. Het nadeel van deze variant is dat het een vrije dure levensverzekering is. De verzekeraar weet namelijk zeker dat het volledige bedrag uitgekeerd dient te worden en dat brengt natuurlijk een hoop kosten met zich mee. Een levensverzekering die gedurende een aantal jaar zal uitkeren dat de verzekeringnemer nog in leven is, of juist overleden is kan daardoor veel voordeliger zijn. Op die manier heeft de verzekeraar namelijk de kans dat de verzekeringnemer is komen te overlijden en dat er daardoor minder, of juist meer, dient te worden uitgekeerd. Deze kans zorgt ervoor dat de verzekeraar bijvoorbeeld genoegen neemt met een wat lagere premie of een hogere uitkering kan bieden aan de verzekeringnemer.

Daarnaast is het ook mogelijk om te kiezen voor de zogeheten 10/20 levensverzekering. Dit is een levensverzekering waarbij de uitkering wordt bepaald aan de hand van het feit over de verzekeringnemer nog in leven is. Er wordt een levensverzekering afgesloten voor een bepaald aantal jaar. Over het algemeen is dit een ruime periode van bijvoorbeeld 10 of 20 jaar. Men spreekt af dat er nadat deze periode verstreken is een uitkering plaats zal gaan vinden. Dit kan zowel een eenmalige uitkering als een periodieke uitkering zijn, dat maakt in principe niet uit. De verzekeraar berekent natuurlijk het risico op de kosten van deze uitkering en komt op die manier tot een te betalen premie. Aangezien met maar de helft van de uitkering zal ontvangen nadat men is komen te overlijden, loopt de verzekeraar de kans een hoop geld over te houden. Aan de hand van dat lagere risico zal de premie lager worden en kan men zo bij leven profiteren van een relatief goedkope en hoge uitkering.